Privacy

Privacyverklaring Print API

Print API respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Print API.

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in Nederland. De gegegevens worden gebruikt om de dienst aan jou te kunnen leveren.

Bij het plaatsen van een bestelling bij Print API is het nodig om persoonsgegevens van jezelf of van derden te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van de bestelling: alle gebruik voor andere doelen is contractueel uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders met jou overeengekomen.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Derden

Door jou verstrekte informatie wordt uitdrukkelijk niet met derden gedeeld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Print API.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar je computer worden gestuurd. Print API maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 20 januari 2016. Als je gebruik maakt van onze diensten, informeren wij je minimaal twee weken vooraf over wijzigingen in onze privacyverklaring op het e-mailadres waarmee je bij ons bent geregistreerd.